FPDF error: Not a JPEG file: https://image.bokus.com/images/9789138247259_200x_lagliga-vagar-for-att-soka-asyl-i-eu-sou-2017103-betankande-fran-utredningen-om-lagliga-asylvagar_haftad.jpg